contact info home page
Appearance & Personality
DESCRIBING PEOPLE (Unit 4)

APPEARANCE & PERSONALITY

NOUNS
 • height altura
 • weight peso
ADJECTIVES
 • adventurous intrépido/a, de espíritu aventurero
 • arrogant arrogante
 • attractive atractivo/a
 • average normal (de término medio)
 • blond(e) rubio/a
 • calm calmado/a, tranquilo/a
 • cheerful alegre
 • curly rizado
 • dark oscuro
 • energetic enérgico/a
 • fair rubio
 • fat gordo/a
 • friendly simpático/a, agradable, cordial
 • generous generoso
 • good-looking atractivo, guapo
 • gorgeous precioso/a, guapísimo/a
 • hard-working muy trabajador
 • heavy pesado/a
 • honest honesto/a, honrado/a
 • independent independiente
 • light brown castaño claro
 • long largo/a
 • moody malhumorado/a, caprichoso/a
 • muscular musculoso/a
 • outgoing extrovertido/a
 • petite pequeño/a
 • polite amable, educado/a
 • pretty bonito/a, guapo/a
 • reliable fiable, de fiar
 • selfish egoísta
 • short bajo/a
 • shoulder-length hasta el hombro
 • shy tímido/a, vergonzoso/a
 • slim delgado/a, esbelto/a
 • spiky de punta (pelo)
 • straight liso, lacio (pelo)
 • stubborn terco/a, testarudo/a, tozudo/a
 • successful próspero/a, exitoso/a
 • tall alto/a
 • thin delgado/a
 • well-built fornido/a, de constitución fuerte
EXPRESSIONS
 • overall appearance apariencia en general

Lista de vocabulario ampliada
Alfonso López
IES Francisco de Quevedo
Ctra. de Almedina, 4
13320 Vva. de los Infantes
Ciudad Real - Spain